Нариси з історії кіномистецтва України

Нариси з історії кіномистецтва України / Акад. мистецтв України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва ; [редкол.: В. Сидоренко (голова) та ін. ; ред.-упоряд. І. Зубавіна]. — Київ : Інтертехнологія, 2006 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого). — Бібліогр. наприкінці ст.